ποτάμια:

ποτάμιονneut nom/acc/voc pl
ποτάμιοςneut nom/acc/voc pl