πορθοῦσι:

πορθέω;πορθῶ;πορθῶact part pres neut dat pl; act part pres masc dat pl; act ind pres 3rd pl