πορθεῖται:

πορθέω;πορθῶ;πορθῶmid-pass ind pres 3rd sg