πολυχρόνιον:

πολυχρόνιοςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg
πολυχρόνιονneut nom/acc/voc sg