πολλούς:

πολύςmasc acc pl
πλείωνmasc acc pl
πλεῖστοςmasc acc pl