πολλοί:

πολύςmasc nom/voc pl
πλείωνmasc nom/voc pl
πλεῖστοςmasc nom/voc pl