πλῆρες:

πλήρηςneut nom/acc/voc sg; masc/fem voc sg