πλειόνων:

πολύςmasc/fem/neut gen pl comp
πλείωνmasc/fem/neut gen pl comp