πλείους:

πολύςmasc/fem nom/acc pl comp
πλέωςmasc acc pl
πλείωνmasc/fem nom/acc pl comp