πλακούντων:

πλακόειςmasc/neut gen pl
πλακοῦςmasc gen pl