περιπατῇ:

περιπατέω;περιπατῶ;περιπατῶ;περιπατῶ;περιπατῶact subj pres 3rd sg; mid-pass subj pres 2nd sg; mid-pass ind pres 2nd sg