περιπατεῖ:

περιπατέω;περιπατῶ;περιπατῶ;περιπατῶ;περιπατῶact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg