περίλυπον:

περίλυποςneut nom/acc/voc sg; masc/fem acc sg