παρών:

παρώνmasc nom/voc sg
πάρειμιact part pres masc nom sg