παρθενίαι:

παρθενίαςmasc nom/voc pl
παρθενείαfem nom/voc pl