παραστατῶν:

παραστατέω;παραστατῶ;παραστατῶact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg
παραστάτηςmasc gen pl
παραστατόω;παραστατῶ;παραστατῶact part pres masc nom sg; act part pres masc voc sg