παρακολούθησον:

παρακολουθέω;παρακολουθῶ;παρακολουθῶact imperat aor 2nd sg