παρακαλύπτοντα:

παρακαλύπτωact part pres neut nom/acc/voc pl; act part pres masc acc sg