παντοδαπῶν:

παντοδαπόςmasc/fem/neut gen pl; fem gen pl; masc/neut gen pl