παιδικοῖς:

παιδικόνneut dat pl
παιδικόςmasc/neut dat pl