παιδαγωγοῖς:

παιδαγωγόςmasc dat pl
παιδαγωγέω;παιδαγωγῶ;παιδαγωγῶact opt pres 2nd sg