ὀμόσαντα:

ὄμνυμιact part aor masc acc sg; act part aor neut nom/acc/voc pl