ὀδυνώμενοι:

ὀδυνάω;ὀδυνῶ;ὀδυνῶmid-pass part pres masc nom/voc pl