ὁρμώμενοι:

ὁρμάω;ὁρμῶ;ὁρμῶmid-pass part pres masc nom/voc pl