ὁρᾷ:

ὁράω;ὁρῶ;ὁρῶ;ὁρῶact subj pres 3rd sg; mid-pass subj pres 2nd sg; act ind pres 3rd sg; mid ind pres 2nd sg; mid subj pres 2nd sg
εἶδονact subj pres 3rd sg; mid-pass subj pres 2nd sg; act ind pres 3rd sg; mid ind pres 2nd sg; mid subj pres 2nd sg