ὁμονοητικόν:

ὁμονοητικόςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg