ὁμολογεῖ:

ὁμολογέω;ὁμολογῶ;ὁμολογῶact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg