μονομαχούντων:

μονομαχέω;μονομαχῶ;μονομαχῶact part pres neut gen pl; act imperat pres 3rd pl; act part pres masc gen pl