μετενσωματώσεις:

μετενσωμάτωσιςfem nom/acc/voc pl; fem nom/voc pl
μετενσωματόομαι;μετενσωματοῦμαι;μετενσωματοῦμαιact ind fut 2nd sg