μετενήνεκται:

μεταφέρωmid-pass ind perf 3rd sg
μετεμφέρωmid-pass ind perf 3rd sg