μετέστης:

μεθιστάνωact ind aor 2nd sg
μεθίστημιact ind aor 2nd sg