μετέπρεπον:

μεταπρέπωact ind imperf 3rd pl; act ind imperf 1st sg