μεταπεμψάμενοι:

μεταπέμπωmid part aor masc nom/voc pl