μεταμέλει:

μεταμελέω;μεταμελῶ;μεταμελῶact imperat pres 2nd sg
μεταμέλομαιact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg