μεθήκασι:

μεθήκωact ind perf 3rd pl
μεθίημιact part aor masc/neut dat pl