μελέων:

μέλοςneut gen pl
μέλεοςmasc/fem/neut gen pl