μελάγχρως:

μελάγχρωςmasc/fem nom/voc sg
μελάγχρους; masc/fem nom/voc sg