μειρακίῳ:

μειράκιοςmasc/neut dat sg
μειράκιονneut dat sg