μειράκιον:

μειράκιοςneut nom/acc/voc sg; masc acc sg
μειράκιονneut nom/acc/voc sg