μεγαλοπρεπεῖς:

μεγαλοπρεπήςmasc/fem nom/voc pl; masc/fem acc pl