μαζῶν:

μαζόςmasc gen pl
μαστόςmasc gen pl
μᾶζαfem gen pl