μαρτυρεῖ:

μαρτυρέω;μαρτυρῶ;μαρτυρῶact ind pres 3rd sg; mid-pass ind pres 2nd sg
μαρτύρομαιmid ind fut 2nd sg