μαρτύρια:

μαρτύριοςneut nom/acc/voc pl
μαρτύριονneut nom/acc/voc pl