μαθητῶν:

μαθητήςmasc gen pl
μαθητόςfem gen pl; masc/neut gen pl