μακρᾷ:

μήκιστοςfem dat sg
μακρόςfem dat sg
μάσσωνfem dat sg