λεγόντων:

ἐρῶact part pres neut gen pl; act imperat pres 3rd pl; act part pres masc gen pl
εἶπον;εἶπον;εἶπονact part pres neut gen pl; act imperat pres 3rd pl; act part pres masc gen pl
λέγωact part pres neut gen pl; act imperat pres 3rd pl; act part pres masc gen pl
λέγωact part pres neut gen pl; act imperat pres 3rd pl; act part pres masc gen pl
λέγωact part pres neut gen pl; act imperat pres 3rd pl; act part pres masc gen pl