λέγεσθαι:

ἐρῶmid-pass inf pres
εἶπον;εἶπον;εἶπονmid-pass inf pres
λέγωmid-pass inf pres
λέγωmid-pass inf pres
λέγωmid-pass inf pres