λαμβανόμεναι:

λαμβάνωmid-pass part pres fem nom/voc pl