κωθωνιζόμενος:

κωθωνίζωmid-pass part pres masc nom sg