κυματοῦται:

κυματόω;κυματῶ;κυματῶ;κυματῶ;κυματῶmid-pass subj pres 3rd sg; mid-pass ind pres 3rd sg